Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 203
phongdaotao@hpu2.edu.vn

LÃNH ĐẠO PHÒNG

LÃNH ĐẠO

PGS. TS Nguyễn Văn Thụ

Trưởng phòng

PGS. TS Mai Xuân Dũng

Phó Trưởng phòng

 

Bài viết khác

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Phân công nhiệm vụ các viên chức Phòng Đào tạo.

01/04/2022