Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 203
phongdaotao@hpu2.edu.vn

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Ngô Thanh Bình - Chuyên ngành: Toán giải tích

Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Ngô Thanh Bình ; Tên đề tài: "Phương pháp thác triển theo tham số giải phương trình tích phân Fredholm và Volterra - Fredholm loại hai"; Chuyên ngành: Toán giải tích; Mã số: 9 46 01 02

1/ Thông tin luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
2/ Thông tin luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
3/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
4/ Tóm tắt luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
5/ Tóm tắt luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
6/ Trích yếu luận án. Tải về tại đây.
Bài viết khác