Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 203
phongdaotao@hpu2.edu.vn

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trịnh Thị Hồng - Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Trịnh Thị Hồng; Tên đề tài: "Quá trình phân rã của Higgs boson h→Zy và h→  trong một số mô hình 3-3-1"; Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán, mã số: 9 44 01 03.

1/ Thông tin luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
2/ Thông tin luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
3/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
4/ Tóm tắt luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
5/ Tóm tắt luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
Bài viết khác