Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 203
phongdaotao@hpu2.edu.vn

Thông báo họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đệ

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Đệ

- Tên đề tài: Phát triển kỹ năng dạy học toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở trường đại học theo tiếp cận năng lực.

- Ngành: Giáo dục học, mã số 9 14 01 01

- Thời gian: 9h00 ngày 12 tháng 3 năm 2021

- Địa điểm: Phòng 2.7, nhà A4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm tới dự.
Bài viết khác