Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 203
phongdaotao@hpu2.edu.vn

Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ văn bằng tốt nghiệp đại học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo Thu hồi và hủy bỏ văn bằng tốt nghiệp đại học đã cấp cho Bà Nguyễn Ngọc Luyên, sinh ngày 12/8/1978, tốt nghiệp ngành Giáo dục Mầm non năm 2009, đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học. Chi tiết xem tại đây.

Bài viết khác