Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 203
phongdaotao@hpu2.edu.vn

Thông báo kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Thông báo kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 như sau: 

1. Thông báo điểm thi. Xem tại đây.

2. Thông báo điểm trúng tuyển. Xem tại đây.

3. Thông báo nhận đơn phúc khảo và mẫu đơn. Xem tại đây.
Bài viết khác