Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 203
phongdaotao@hpu2.edu.vn

Thông báo về việc nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường ĐHSP Hà Nội 2 thay đổi hình thức nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 theo thông báo số 184/TB-ĐHSPHN2 ngày 21/07/2020, cụ thể xem tại đây.

Bài viết khác