Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 203
phongdaotao@hpu2.edu.vn

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021. Chi tiết xem tại đây.

Bài viết khác